A gyors rádiókitörés(ek) (FRB = Fast Radio Burst) illetve ezektől függetlenül a Tejútrendszeren belüli forrásokból származó esetleges rövid rádiófelvillanásokkal kapcsolatos gondolatok

 

Dr. Györfi András :

A gyors rádiókitörésekkel kapcsolatsan bukkantam egy érdekes megfigyelésre itt

https://arxiv.org/pdf/1503.05245v2.pdf

Az utóbbi 15 évben észlelt FRB-k Földtől mérhető távolsága egy bizonyos mintát mutat. Pontosabban a diszperziós mértékük (DM) a 187,5 parszek/köbcm többszörösei – ld a mellékelt ábrát.

Ez persze még nem jelenti azt, hogy ETI azért ütköztet fekete lyukakat vagy neutroncsillagokat, hogy mi felkapjuk a fejünket. Hiszen gazdaságosabb módot is el lehet képzelni egy kommunikációs csatorna megnyitásához. Hiszen ne feledjük, hogy a DM nemcsak a távolság, hanem az interstelláris médium plazmasűrűségének is a függvénye, tehát ezt is figyelembe kellene venni az ütközések helyszínének megválasztásához (már ha az ETI fejével gondolkodnánk).

Ráadásul a Frey Sándor cikkében vázolt FRB ismétlődő jellegű – ez arra utalhat, hogy nem kataklizmikus jellegű ütközések okozzák őket (pillanatnyilag nem tudom elképzelni, hogy két fekete lyukat yo-yoként lehetne kocogtatni – bár lehet, hogy csak az én képzelőerőmmel van baj). Valószínűbbnek tartom, hogy valami módon a sötét anyag és a barionikus anyagnak a gravitáció vagy egy ismeretlen kölcsönhatás által mediált jelensége áll a dolog hátterében. De a 121102 DM-je akkor is közelítőleg többszöröse a 187,5-nek: 557. Vajon miért?