Egy szimulált ETI üzenet kollektív megfejtésének története

 

   Az emberiségnek nem lesz közös nyelve egy idegen civilizációval, így hogyan tudnánk megfejteni üzenetüket, ha érkezik egy tőlük? Egy tavaly végrehajtott nemzetközi kísérlet tanulsága szerint: közös erővel.

   Még 1961-ben Frank Drake amerikai csillagász, aki az első SETI megfigyeléseket végrehajtotta, azzal a kérdéssel is foglalkozni kezdett, hogy ha kapunk egy ilyen üzenetet, akkor hogyan kezdenénk a megfejtéséhez. Meg is fordította a problémát: ha üzenni akarunk nekik, akkor hogyan állítsuk össze az üzenetet, hogy az érthető legyen?

   Drake szinte azonnal, még a nevezetes 1961-es konferencián ilyen feladatot adott a résztvevő tudósoknak: fejtsék meg az általa megadott, 0-kból és 1-esekből álló számsorozat mögötti tartalmat. Csak egyetlen helyes választ kapott (emlékezetem szerint a néhai Barnard M.Olivertől, a SETI egyik elméleti megalapozójától A.I.), ami viszont azt igazolta, hogy az üzenet megfejthető. De miután egy amatőr elektronikai magazin is publikálta a feladatot, egy évvel később Drake megkapta a második helyes megoldást is a lap egy ismeretlen olvasójától.

   Ez felvetette azt az izgalmas lehetőséget, hogy ha valaha érkezik egy ilyen üzenet, akkor azt érdemes elterjeszteni a Földön a média különböző csatornáin keresztül (például az interneten). Ez lehetővé tenné, hogy kihasználjuk az emberiség összesített szellemi potenciálját a megoldás érdekében.

   Tavaly Rene Heller  német kutató (Max Planck Institute for Solar System Research) ki akarta próbálni ezt a lehetőséget. Létrehozott egy szimulált üzenetet (egy idegen civilizációtól), majd közzé tette a Twitteren és a Facebookon. Ez 2016. április 26-án történt. A kísérletet Heller „SETI Decrypt Challenge” (SETI Visszafejtés Kihívás)-nak nevezte. Eredményeit nemrég tette közzé, hangsúlyozva, hogy az emberek világszerte hogyan egyesítették erejüket a kód feltörésére.

   Heller abból indult ki, hogy a Föld rádióimpulzus sorozatból álló üzenetet kap egy 50 fényév távolságban lévő, fix helyzetű, felbonthatatlan forrásból. Az impulzusok egy keskeny frekvenciasávban érkeztek a 452,13 MHz frekvencia környékéről, amely szám a semleges hidrogén atomok fő emissziós vonaláénak éppen a „pi”-szerese.

   Magát az üzenetet Heller úgy állította össze, hogy felhasználta a korábbi üzenetküldésekben használt technikai ötleteket is. Maga az üzenet néhány ábra, amely úgy található meg, ha az adatokat a megfelelő dimenziókban rendezzük el.  E dimenziók megoldása 359-szer 757 pixel (mindkettő prímszám). Megtalálásában segít, hogy maga az üzenet 757 darab 0 majd 359 darab 1-es sorozatával kezdődik. Ez lesz az egyébként üres első oldal megoldása. Az üzenet hét oldalból áll (ugyancsak prímszám).

   A második oldal a természetes számsor 0-tól 756-ig ebben a kettes számrendszerben. Ez megoldja például azt a problémát is, hogy a számsort balról jobbra kell olvasni. A harmadik oldalon az első 757 prímszám felsorolása szerepel hasonló módon. E két oldal nyilvánvalóvá teszi, hogy az üzenet tartalmát a kettes számrendszerben felírt számokban kell keresni, és a cél olyan számok bevezetése, amelyek segítenek létrehozni és értelmezni az ábrákat.

   A negyedik oldal további két szám definícióját adja meg. Az első az üzenetet hordozó sugárzás hullámhossza a módosított Planck-hosszban kifejezve. Ez lesz a továbbiakban a hosszegység. A második szám a Planck idő, az időskála egysége. (Ezek a Planck egységek függetlenek a földi konvencióktól, ellentétben például a km és a sec definíciójával, ezért egy idegen civilizációszámára számára is érthetőek lehetnek A.I.)  Némi gondolkodással és egyszerű matematikával ez az út elvezet az 50-es számhoz, amely az idegen civilizáció távolsága fényévben mérve. Ez az adat természetesen arra is felhívja a figyelmet, hogy az idegenek tudják, hogy milyen messze vagyunk tőlük. Az oldalon még megjelenik egy szinuszgörbe is.

   Az ötödik oldalon két számsor a 6,048.1034, illetve a 4,2038.1052 számokat definiálja. Az előbbi a módosított Planck állandóval, mint egységgel, 2,45 méternek felel meg, az utóbbi a korábban definiált időegységgel éppen 180 évet ad. Az oldal további részén a számokból kirajzolódik egy idegen lény alakja, amely 2,45 m magas és élettartama nyilván 180 év.

   A hatodik oldal annak az eszköznek a képe, amelyet az üzenet küldésére használtak; ebben az esetben a kép egy földi rádiótávcsövet, a Square Kilometer Array-t mutatja be.

   A hetedik oldal végül ismét két számot tartalmaz: az egyik mintegy százszorosa a Föld-Hold távolságnak, a másik 6 milliárd év. Továbbá kirajzolódik négy égitest képe, egyikük közelében megjelenik egy idegen alak is, ami arra utalhat, hogy ez az üzenetet küldő civilizáció saját bolygója, amely feltehetőleg egy milliárd évvel idősebb a mi ötmilliárd éves saját bolygónknál.

   Heller már a publikálás másnapján e-mailben kapott egy helyes választ. Miután 2016. május 6.-án két amerikai újság is leközölte a feladatot, hirtelen sok válasz érkezett. Egy megfejtő csoport nem sokkal később leközölte a helyes megfejtést is, feltehetőleg ezért Heller ezután szinte csak helyes megoldásokat kapott. Összesen 66 tökéletes válasz érkezett, kettőt közülük diákok küldtek.

   A kísérlet fő értéke, hogy felhívta a figyelmet a teljes nyilvánosságra hozatal előnyére abban az esetben, ha az emberiséghez nehezen megfejthető üzenet érkezne a kozmoszból. Bebizonyította, hogy a társadalom képes megfejteni egy bonyolult üzenetet, ha megkapja erre a lehetőséget. Heller szerint „A megosztás a médiában nemcsak hatékony eszköz a megfejtés érdekében, de egyben példátlan lehetőség arra, hogy egyesítse az emberiséget egy közös tudományos és kulturális vállalkozás megvalósításában.”

 

Az Emerging Technology 2017. június 7.-i számában megjelent cikk alapján összeállította  A.I.