Az IAA SETI Bizottság videokonferenciával kiegészített üléséről

 

Rövid bevezető az IAA SETI állandó bizottságáról (SETIPC)

   A Kármán Tódor által 1960-ban alapított Nemzetközi Asztronautikai Akadémia 1972-től működtet (különböző neveken) SETI Bizottságot. Ennek legfontosabb feladata az IAF, IAA és IISL által évente közösen megrendezésre kerülő Nemzetközi Asztronautikai Kongresszusok (IAC) keretében egy SETI témájú szimpózium levezetése. A Bizottság ilyenkor tartja éves rendes ülését is, de újabban a kongresszust márciusban előkészítő párizsi összejövetel idején is összeülhet. Idén nyáron már sikeresen próbálkozott egy kísérleti videokonferenciával is. Ott merült fel a javaslat, hogy a szeptember 26-án 10 órára kitűzött bizottsági ülésen egy videokapcsolat segítségével a bizottság távollévő tagjai is részt vehessenek, sőt egy-egy témát elő is adhassanak. Ennek megvalósítását a bizottság titkára, Andrew Siemion (Berkeley) vállalta el.

   Időközben megújult a bizottság honlapja is, amely a www.iaaseti.org címen bárki számára elérhető.

   A Bizottság idén nyáron távszavazással újra Claudio Maccone-t (Olaszország) választotta elnökévé. Az alelnökök Michael Garrett (UK) és Leonid Gurvits (Hollandia), valamint a titkár Andrew Siemion (USA) személye változatlan. A tagok listája a honlapon megtalálható. A tagság általában két évre szól, az emeritus tagoké időkorlát nélküli. Magyarországot, mint member emeritus egyedül képviselem, emlékezetem szerint korábban néhány évig Marx György fizikus és Balázs Béla csillagász volt még a bizottság magyar tagja.

 

A 2017. augusztus 26.-i bizottsági ülés Adelaide-ben (Ausztrália)

   Az ülésre az Adelaide-ben megrendezett kongresszus második napján, helyi idő szerint 10 és 13 óra (magyar idő szerint éjjel fél 3 és fél 6) között került sor. A már megküldött jegyzőkönyv szerint a helyszínen 17 tag, a videokapcsolat segítségével további 12 tag volt jelen. A hosszú napirenden számos, csak a bizottságot érintő téma is szerepelt, ezekről most nem számolok be. Elhangzott azonban több kiselőadás is (többnyire vetített képekkel illusztrálva), ezeket a SETIklub érdeklődő tagjai számára a következőkben összegzem.

   Rögtön az első ilyen téma a 2000-ben általam és Jill Tarter által javasolt, és a Bizottság által 2002-ben elfogadott Rio skála megújítása volt. A skála célja egy nyilvánosságra kerülő SETI jelzés, felfedezés vagy üzenet jelentőségének és hitelességének gyors tudományos becslése egy 0-tól 10-ig terjedő skálán – elsősorban a média és a nagyközönség számára. A Breakthrough Listen amerikai kezdeményezés néhány szakembere szükségesnek látta a skála modernizálását Duncan Forgan (UK) vezetésével. A munkába később Jill Tartert, engem és még néhány nem amerikai tagot is bevontak. Az első nyilvános bemutatásra már korábban, a kísérleti videokonferencián sor került. Többen hozzászóltunk az anyaghoz, miután kipróbáltuk a javasolt új számítási módszert. Az eredményről először Forgan számolt be a helyszínen tartott előadásában, majd a videoközvetítés segítségével én ismertettem a véleményemet. Volt néhány hozzászólás, amely sürgette, hogy a megfelelő média helyekre kerüljön fel ez a változat is. Felmerült, hogy mi a kapcsolat a Rio skála és a (később ismertetendő) Post Detection Protokol között.

   Ezután részben a távkapcsolat segítségével Lei Qian ismertette a FAST elnevezésű kínai rádiótávcsövet, amelynek egyik kitűzött célja a SETI kutatás. A távcső 2016. szeptemberében készült el, csak a megfelelő hely kiválasztása 10 évig tartott. Földrajzi szélessége +25 fok.  Ötszáz méteres átmérőjével ez a világ legnagyobb rádiótávcsöve. A használható frekvenciatartomány 70 MHz és 3,6 GHz közötti. Az f/D= 0,4611. A megvilágított apertúra 300 m lehet. Fő csillagászati feladatai: pulzárok felfedezése, HI régiók vizsgálata, VLBI más rádiótávcsövekkel összekapcsolva stb.

   Ezt követően Les Tennen amerikai jogász foglalkozott az úgynevezett alapelvekkel, amelyeket az IAA 1996-ban fogadott el. 2010-ben átdolgozták ugyan, de azóta megváltozott a technikai környezet. A lényeg az, hogy egy SETI felfedezés esetén szükség van bizonyos alapvető szabályok betartására (például kötelező nyilvánosságra hozatal), de nem világos, hogy ezt hogyan lehet ellenőrizni. Az a javaslat született, hogy Tennen és Forgan terjesszék elő konkrét javaslatukat a Bizottság 2018-as, brémai ülésén.

   A jelenlévő orosz delegátusok ismertették Kardasov professzor „Millimetron” elnevezésű műholdjának terveit, amely az első, kifejezetten SETI célú űrprogramot hajtaná végre. A már épülő Millimetron a 20 – 300 mikrométeres infravörös tartományban mérne, és százszor érzékenyebb lenne, mint a korábbi Herschel űrtávcső. Rádiótávcsövének átmérője 10 m. Az L2 pont környékén működne, 1,5 millió km-re a Föld felszínétől, így más rádiótávcsövekkel, például az ALMA távcsőrendszerrel összekapcsolva példátlanul nagy szögfelbontást tenne lehetővé. Programja főképp asztrofizikai jellegű lesz, de a SETI hivatalosan is szerepel.

   Ezután Siemion ismertette a nevezetes „egy négyzetkilométeres rádiótávcső rendszer” (SKA) helyzetét. Ennek Ausztráliában és Dél-Afrikában már működik egy-egy alrendszere, és Angliában, a Jodrell Bank Obszervatóriumban már épül a hatalmas irányítóközpont.

   Maccone elnök röviden kitért a Hold (a Földről sohasem látható) túloldalának, mint a SETI megfigyelések számára kitünő, zavartalan észlelőhely védelmének problémáira. Aggódik, hogy az űrturizmus és a kereskedelmi érdekek áldozatává esik ez a terület is.

   Szó volt még az optikai SETI programokról is, és több fontos regionális konferenciáról, amely a SETI témáit érinteni fogja. Legfontosabb talán, hogy az űrkutatás nemzetközi szervezete, a COSPAR 2018-as kongresszusán, Pasadenában a SETI témakörében egy egész napos szekcióülést rendez. Erre a korábbi évtizedekben még soha nem volt példa.

   A legközelebbi bizottsági ülésre 2018. március 26-29 között kerül sor Párizsban. A negyedévente rendezendő videokonferenciákról határozat született.

 

2017. szeptember 30                                                           Almár Iván

 

Megjegyzés: a beszámolóhoz csatolt képen a Bizottság új logója látható. Ezen a sárga kör a Napot, a kék a Földet, a fehér a Holdat jelképezi; ilyen formában az egész SETI mozgalom zászlója több, mint 30 éve. A kék körbe helyezett Göncölszekér viszont az IAA logóján szerepel ugyancsak kék alapon. A felirattal együtt válik a kép a Bizottság logójává, amelyet a továbbiakban minden az IAA SETI Bizottságával kapcsolatos híranyaghoz mellékelni fogok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fel