A Tabby csillagával és az FRB jelenségekkel kapcsolatos új fejlemények

 

A Kepler űrtávcső segítségével hosszan vizsgált KIC 8462852 csillag (közismertebb nevein Tabby csillaga, vagy Boyajian csillaga) nagy feltűnést keltett természetes jelenségként alig magyarázható fényváltozásaival. (Az erről szóló híreket lásd: „Technikai civilizáció nyomai egy távoli csillag körül” címmel. ) Az utóbbi időben ennek kettős hatása lett: egyrészt megpróbálták még bonyolultabb módokon, de természetes csillagászati folyamatként leírni a jelenséget, másrészt más szerzők publikáltak hasonlóképpen furcsa és nehezen interpretálható jelenségeket az égen, amelyeket a sajtó már idegen civilizációk jeleiként mutat be. Lássuk részletesebben a legújabb fejleményeket!

   A space.com csillagászati és űrkutatási hírportál 2016. december 29.-i számában jelent meg egy hír „Mágneses tér ’lavinák’ magyarázhatják az ’idegen megastruktúrák’ csillagot” címmel. A szerzők, Karin Dahmen, Mohammed Sheikh és Richard Weaver, az Illinois egyetem anyagtudománnyal foglalkozó fizikusai, analizálták a Tabby csillag fényváltozásainak spektrumát. Azt találták, hogy a fényváltozás anomáliái olyan jellegűek, mint amelyek a lavinák, illetve más, hirtelen változások bekövetkezésekor tapasztalhatók. Ismeretes az is, hogy mágnesek esetében is előfordul, hogy a korábban össze vissza irányuló mágneses terek mintegy egyetlen csapásra párhuzamosakká rendeződnek. Korábbi kutatásaik során csillagok erős flerkitörései esetében is találtak ilyen „lavina-szerű” jelenségeket. Mostani cikküket megelőzően a szerzőknek sikerült három, ugyancsak a Kepler űrtávcsővel követett csillag fényváltozásai esetében  kifejezetten „lavina-szerű” magyarázatot adni, bár hozzáteszik, hogy ezek a csillagok korántsem produkáltak annyira megdöbbentő fényváltozásokat, mint Boyajian csillaga. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra a tényre, hogy a Boyajian csillag szokatlanul gyorsan forog tengelye körül, 21 óra alatt tesz meg egy teljes fordulatot. Mivel a gyors tengelyforgás a csillagoknál általában erős mágneses terekhez kapcsolódik, a szerzők feltételezik, hogy ebben az esetben a furcsa fényváltozásnak köze lehet a csillag belső mágneses teréhez. Viszont nem tagadják, hogy elméletük nem tud mit kezdeni a Boyajian csillagnál mért  folyamatos halványodással (lásd „A KIC 8462852 végig halványodott a Kepler misszió alatt” cím alatt). A szerzők részletes cikküket december 19-én adták le közlésre a Physical Review Letters folyóiratnak.

   Nem szakfolyóirat, hanem a New York Post közölt nemrégiben egy cikket az úgynevezett Fast Radio Burst (FRB) jelenségről, amelyről 2016. december 28.-án a következő hangzatos címmel jelent meg ismertetés az interneten: „A tudósok jeleket fogtak fel a távoli világűrből, amely BIZONYÍTHATJA, hogy az idegenek megpróbálnak kapcsolatba lépni az emberiséggel”.

   Maga az FRB jelenség nem újdonság. Az első, mintegy ezredmásodpercig tartó, erős rádiófelvillanást még 2001-ben fedezték fel a Parkes ausztrál rádiócsillagászati obszervatóriumban. Mivel hosszú évekig a többi nagy rádiótávcsővel végzett észlelések során ilyen jelenséget nem találtak, valami helyi elektromos zavarra gyanakodtak. A helyzet 2012-ben változott meg, amikor az arecibói (Puerto Rico) rádiótávcső szintén észlelt egy FRB-t.  Mindezek az eredmények a régi, archivált észlelések újrafeldolgozása során születtek. 2015. januárjában azonban Parkes már közvetlenül „látott” ilyen felvillanást. Fontos eredmény volt, hogy minden esetben hullámhossz szerint „széthúzódott” a beérkező rádiójel, ami csak akkor következik be, ha a jel forrása igen távol van tőlünk, és útközben ez az elektromágneses jel a plazmaközegen való áthaladás közben frekvenciájától függő mértékben fékeződik. A mérések alapján az FRB-k igen messze, több milliárd fényévnyi távolságban vannak, és ennek megfelelően maga a felvillanás hatalmas erejű lehet. Ezért eleinte a csillagászok arra gondoltak, hogy valami óriási kozmikus katasztrófa, például két elfajult, tömör csillag ütközése okozhatja a felvillanást.

   De a legutóbbi idők megfigyelései erre a hipotézisre alaposan rácáfoltak, ugyanis az Auriga csillagkép egy FRB 121102 jelű, viszonylag kis területéről hirtelen legalább 17 ilyen rádiófelvillanást észleltek a Green Bank rádiótávcsővel és Arecibóban.  A megfigyelésekről az Astrophysical Journal szakfolyóirat számolt be. Az ismétlődő felvillanás ugyanarról a helyről nyilván kizár minden egyszeri eseményhez (például ütközéshez) kapcsolódó magyarázatot. Az interneten megjelent cikk szerzője arra a következtetésre jut, hogy az FRB-k vagy neutroncsillagok különleges flerjelenségei, vagy az „idegen civilizációk” a felelősek. Mindenesetre a cikk hangzatos címe erősen félrevezető, mivel az FRB jelenség, és főleg annak ismétlődése és csoportos fellépése érdekes égi tünemény ugyan, de nagyon elhamarkodott lenne ebből távoli szupercivilizációk üzeneteire következtetni.

 

                                                                                                       Dr. Almár Iván