A KIC 8462852 végig halványodott a Kepler misszió alatt

 

Benjamin T. Montet és Joshua D. Simon

(benyújtva publikációként 2016. augusztus 3)

 

Absztrakt.

Felületesen vizsgálva a KIC 8462852 egy közönséges fősorozati F csillag, amelynél a Kepler űrtávcső szokatlan rövid elsötétedéseket fedezett fel. A Kepler teljes látómezejéről készült felvételeket használva elvégeztük a csillag pontos relatív fotometriáját és azt az eredményt kaptuk, hogy a KIC 8462852 fényessége folyamatosan csökkent azalatt a négy év alatt, ameddig a Kepler figyelte. Az első mintegy ezer nap alatt a csillag közel lineáris módon halványodott évi 0,341 +/- 0,041 százalékos ütemben. Összesítve a teljes halványodás 0,9% volt. Ettől kezdve a KIC 8462852 halványodása sokkal gyorsabbá vált, a rákövetkező 200 napban a fluxus több, mint 2%-ot csökkent. A végső, mintegy 200 napban a fényesség nagyjából állandó maradt, bár a mért értékek összeegyeztethetőek az első 2,7 év alatt mért lineáris csökkenéssel is. A közelében látszó 193 kiválasztott csillagra, valamint 355 hasonló típusú összehasonlító csillagra végrehajtott mérések szerint nagyjából 0,6%-uk fényessége változik a KIC 8462852-nél talált 0,341+/-0,041 százalék per év mértékben, és egyetlen egy sem közelíti meg a több, mint 2%-os gyors halványodást, vagy a teljes 3%-os fénygyengülést, amelyet a KIC 6462852-nél mértünk. Megvizsgáltuk, hogy a gyors halványodást okozhatja-e egy csillagkörüli anyagfelhő átvonulása, de azt kaptuk, hogy bár egy ilyen felhő ugyan elkerülhetné a felfedezést a szubmilliméteres tartományban végzett megfigyelések esetében, de az átvonulás belépése és időtartama nem magyarázható egy egyszerű felhő-modellel. Továbbá e modell nem magyarázza a megfigyelt lassú halványodást sem. A megfigyelt fénygörbe összes tulajdonsága szerintünk nem magyarázható egyetlen ismert vagy eddig javasolt csillagászati jelenséggel sem.

 

(fordította: Almár Iván)