Az eredeti állásfoglalás „Statement Regarding Messaging to Extraterrestrial Intelligence (METI)/Active Searches for Extraterrestrial Intelligence (Active SETI)”címen megtalálható a

https://setiathome.berkeley.edu/meti_statement_0.html  linken. Fordította A.I.

 

A Földön kívüli értelemhez küldött üzenetekkel (METI), illetve a Földön kívüli értelem aktív keresésével (aktív SETI) kapcsolatos állásfoglalás:

 

Az üzenetküldés Földön kívüli, értelmes lények felé (METI), amelyet a Földön kívüli értelem aktív kutatásának (aktív SETI) is neveznek, arra a tevékenységre vonatkozik, amelynek során hatalmas földi távközlési berendezéseket használnak különféle üzenetek továbbítására ismeretlen, Földön kívüli értelmes lények felé.

 

METI tevékenységet sporadikusan a múltban is végeztek, de újabban személyek és szervezetek egész sokasága kezdeményezett vagy javasolt új METI programokat, részben tudományos részben kereskedelmi jelleggel. A METI programok potenciálisan igen jelentős, de ismeretlen hatással és következményekkel járhatnak. Úgy véljük, hogy a döntésnek, hogy küldjünk vagy ne küldjünk ilyen üzeneteket, nemzetközi egyetértésen kell alapulnia, nem pedig néhány személy kívánságán, akik hatalmas távközlési berendezésekkel rendelkeznek.  Erőteljesen támogatunk egy élénk nemzetközi vitafórumot valamely átfogó képviseleti szervezetben még mielőtt elkötelezzük magunkat ezen tevékenység további folytatása mellett. Meg kívánjuk jegyezni még a következőket:

- Jelenleg még nem tudhatjuk az ETI reagálását egy a Földről érkező üzenetre. Nem tudunk semmit az ETI szándékairól és képességeiről, és lehetetlen előre jelezni, hogy az ETI jóindulatú vagy ellenséges lenne-e.

- Mivel kozmikus időléptékben éppen csak elértük a csillagközi kommunikáció lehetőségének a szintjét, valószínű, hogy azok a kommunikációra képes civilizációk, amelyekkel találkozunk, sokmillió évvel fejlettebbek, mint mi.

- A Földön kívüli értelem keresése, vagyis az a tudományos erőfeszítés, hogy megtudjuk, vajon létezik-e más, fejlett életforma az Univerzumban, még csak kezdeti szakaszában van. Noha a SETI kísérletek már több, mint 50 éve folynak, a kutatók még évtizedekre vannak attól, hogy befejezzék a jelenlegi, saját technikánk által létrehozottakhoz hasonló kozmikus rádiójelek  átfogó, minden részletre kiterjedő felkutatását az égen. Újonnan kifejlesztett technikával rendelkező fajként okosabb, ha hallgatódzunk, mielőtt kiabálunk.

- Noha egy közeli, fejlett ETI már felfoghatta a Földről minden irányban kiszivárgó rádiósugárzást, például a korai televíziós adásokat, vagy az ipari hulladékok jelenlétét a Föld légkörében, az ilyen felfedezések azonban sokkal nehezebbek, mint egy nagy távcsővel célzottan kisugárzott rádió- vagy optikai jelé.

- Egyáltalán nem szükséges erős elektromágneses jelek kisugárzása azzal a céllal, hogy tanulmányozzuk a csillagközi kommunikáció lehetőségét az adó szempontjából, vagy hogy kifejlesszük az adás technikáját, amely egy napon esetleg használható lesz arra, hogy válaszoljunk egy ETI-től kapott üzenetre.

- A METI ellenfelei nyíltan ítéljék el a METI kezdeményezéseket, amelyek megzavarják a közvéleményt, és veszélyeztetik a a Földön kívüli élet keresésére vonatkozó, jószándékú tudományos vállalkozások anyagi támogatását.

 

Szándékosan jeleket küldeni a Tejútrendszer más civilizációinak aggodalmat vált ki a Föld lakosaiból mind az üzenet tartalmát, mind a kapcsolatfelvétel következményeit illetően. Az egész Földre kiterjedő tudományos, politikai és emberbaráti vitát kell lefolytatni, mielőtt bármiféle üzenetet küldünk.

 

2015 tavaszán.

 

Aláírta 28 SETI kutatásokat vezető vagy végző, nemzetközileg elismert személy.